KỸ SƯ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG

KỸ SƯ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG

[Trách nhiệm công việc]

  1. Tham gia nghiên cứu và phát triển các thuật toán điều khiển chuyển động cho AGV/AMR trong môi trường phức tạp.
  2. Tham gia vào việc xây dựng và triển khai thuật toán, tối ưu hóa các thuật toán, hoàn thiện thuật toán xây dựng ứng cuối cùng.
  3. Tham gia phân tích dữ liệu, phân tích vị trí lỗi và gỡ lỗi cho các chức năng.
  4. Tham gia vào việc tối ưu hóa nền tảng phân tích dữ liệu thiết kế và triển khai các chức năng mới.

[Yêu cầu công việc]

  1. Yêu cầu trình độ thạc sỹ trở lên, có 1 đến 3 năm kinh nghiệm, chuyên ngành tự động hóa, kỹ thuật cơ điện tử.
  2. Có kinh nghiệm với ít nhất một trong các lĩnh vực sau: Lập trình điều khiển đường dẫn, chuyển động, máy học.
  3. Thành thạo C++, lập trình Python, hiểu biết nhất định về thuật toán và cấu trúc dữ liệu.
  4. Ưu tiên người có kinh nghiệm phát triển hệ thống điều khiển AGV/AMR, điều khiển chuyển động, tích hợp trải nghiệm ứng dụng liên quan đến điều hướng
  5. Khả năng đọc, hiểu tiếng Anh tốt.
  6. Kỹ năng giao tiếp và ý thức làm việc nhóm tốt.