NVIDIA phát hành nền tảng cảm biến và AI hiệu suất cao để tăng tốc độ phát triển Autonomous Mobile Robot (AMR)