Tại sao AGV trở thành xu hướng mới trong ngành hậu cần và kho bãi?