Ưu điểm của điều hướng trực quan trong AGV Forklift