Làm thế nào để robot tự trị có thể cải thiện năng suất công việc