130SV11152 Động cơ Servo AC

  • Sản phẩm: Động cơ Servo AC
  • Model: 130SV11152-1500B, 130SV11152-2000B, 130SV11152-2300B
  • Brand: Czyk
  • Bảo hành: 12 tháng
Mã: EA2929 Danh mục:
Compare