ARK-2230L-U0A2E

  • Tên sản phẩm: Máy tính nhúng không quạt
  • Model: ARK-2230L-U0A2E
  • Brand: Advantech
  • Thiết kế dạng module phù hợp với các ứng dụng công nghiệp
  • Bảo hành: 12+ tháng (bảo hành trực tiếp)
Compare