Băng từ 3M 30MM, 50MM

  • Tên sản phẩm: Băng từ 3M 30MM, 50MM
  • Kích thước: 30×1.2 mm, 25m/1 cuộn; 50×1.2mm, 25m/1 cuộn
  • Cực tính: N và S

 

Mã: EA200483 Danh mục:
Compare