Băng từ AGV

  • Tên sản phẩm: Băng từ AGV
  • Kích thước: 30×1.2 mm, 25m/1 cuộn; 50×1.2mm, 25m/1 cuộn
  • Cực tính: N và S

 

Compare