Bộ chuyển đổi nguồn 25W 12V/24V DC sang 5V 5A

  • Product’s name: Bộ chuyển đổi nguồn 25W 12V/24V DC sang 5V 5A
  • Brand: Daygreen
  • Warranty: 12 months
Compare