Bộ chuyển đổi nguồn DC SD50

  • Sản phẩm: Bộ chuyển đổi nguồn DC
  • Model:
    • SD-50A-5 / SD-50A-12 / SD-50A-24
    • SD-50B-5 / SD-50B-12 / SD-50B-24
    • SD-50C-5 / SD-50C-12 / SD-50C-24
  • Brand: Meanwell
  • Bảo hành: 12 tháng
Compare