Brushless DC Motor BLVM620KM-GFS

  • Tên sản phẩm: Brushless DC Motor
  • Model: BLVM620KM-GFS
  • Brand: Oriental Motor
  • Bảo hành: 12 tháng
  • Tài liệu kỹ thuật
Mã: EA2688 Danh mục:
Compare