Driver BLDC BLD-750

  • Tên sản phẩm: Driver motor BLDC
  • Model: BLD-750
  • Brand: NC
  • Chức năng : Điều khiển động cơ một chiều không chổi than ( BLDC )
  • Điện áp: 12-56V, công suất: 750W
  • Bảo hành: 18+ tháng
  • Tài liệu kỹ thuật
Danh mục:
Compare