E2419-XX Bộ chuyển đổi nguồn

  • Sản phẩm: Bộ chuyển đổi nguồn từ 24VDC sang 19VDC
  • Dòng điện: 3A, 5A, 6A,10A,15A, 20A
  • Tiêu chuẩn: IP68
Compare