ECP 100GX

  • Tên sản phẩm: Máy tính nhúng không quạt
  • Model: ECP 100GX
  • Brand: COMPAL IoT
  • Intel Atom AplloLake Platform
  • Wide operating temperature (-20 ~ 60 C)
  • 6V-32V input power range
  • 1 x RS-232/422/485, and 1x RS232 serial ports
  • 2 Giga LANs , 3x USBs
  • VGA output
  • Bảo hành: 12+ tháng (bảo hành trực tiếp)
Mã: EA200486 Danh mục:
Compare