Ei12120-P101

  • Tên sản phẩm: Máy tính nhúng không quạt
  • Model: D12120P101
  • Brand: China
  • Thiết kế bổ sung các chuẩn giao tiếp công nghiệp RS422, RS485 …
  • Bảo hành: 12+ tháng (bảo hành trực tiếp)
Compare