HMI+PLC all in one EX3G-50KH

  • Sản phẩm: Màn hình HMI+PLC all in one
  • Model: EX3G-50KH-24MT-485P
  • Brand: Coolmay
  • Tùy biến I/O và kết nối theo yêu cầu
  • Bảo hành: 12+ tháng
  • Tài liệu kỹ thuật
Mã: EA200414 Danh mục:
Compare