PuduBot – Robot vận chuyển thông minh

  • Sản phẩm: Robot vận chuyển
  • Brand: Pudu Robotics
  • Ứng dụng: Vận chuyển đồ ăn trong nhà hàng, khách sạn,…
  • Công nghệ: Điều hướng VSLAM
  • Bảo hành: 24 tháng
Danh mục:
Compare