Robot giao hàng EPD1

  • Sản phẩm: Robot giao hàng
  • Model: EPD1
  • Brand: ESATECH
  • Ứng dụng: Giao hàng trong nhà hàng khách sạn
  • Công nghệ: Điều hướng Vision + Laser, công nghệ V-SLAM
  • Bảo hành: 24 tháng, bảo trì miễn phí 4 lần (trong thời gian bảo hành)
Danh mục:
Compare