Robot khử khuẩn Puductor2

  • Sản phẩm: Robot khử trùng
  • Brand: Pudu Robotics
  • Ứng dụng: Khử trùng trong bệnh viện, văn phòng, khách sạn… bằng UV-C
  • Công nghệ: Điều hướng Laser SLAM
Danh mục:
Compare