Robot vận chuyển đồ ăn với màn hình quảng cáo KettyBot

  • Sản phẩm: Robot vận chuyển đồ ăn với màn hình quảng cáo
  • Brand: Pudu Robotics
  • Ứng dụng: Vận chuyển đồ ăn trong nhà hàng; tiếp thị các chương trình, sản phẩm tới khách hàng
  • Công nghệ: Điều hướng Laser và Visual dual
  • Bảo hành: 24 tháng
Danh mục:
Compare