Robot vận chuyển HolaBot

  • Sản phẩm: Robot vận chuyển
  • Brand: Pudu Robotics
  • Ứng dụng: vận chuyển tự động thức ăn, đồ dùng y tế,… trong nhà hàng, bệnh viện thông minh
  • Công nghệ: Điều hướng Laser
  • Bảo hành: 24 tháng
Danh mục:
Compare